Poskytovateli, který bude zapojen v Programu vznikne nárok na bonifikace, pokud splní podmínky, které jsou pro její úhradu stanoveny. Podrobné znění dodatku k Programu a pro splnění jednotlivých podmínek bonifikace si můžete stáhnout.

Jedním z hlavních cílů Programu je zajištění dostupnosti, a to především v oblastech, které jsou potenciálně ohroženy zhoršením dostupnosti. Tato motivace je podrobně zpracována v této rubrice.

Shrnutí všech motivací, obecných sledovaných cílů, sledovaných kritérií a bonifikačních mechanismů je uvedeno v následující tabulce.

Motivační program pro všeobecné praktické lékaře od 1. 1. 2024

Dostupnost

Motivace Obecné cíle Sledovaná kritéria Bonifikační mechanismus při splnění kritérií
Vstup do programu Motivovat poskytovatele ke vstupu do programu Podíl registrovaných pojištěnců VZP ČR s preventivní prohlídkou Navýšení kapitační sazby
Uzavření nové smlouvy na pracoviště v preferované oblasti Motivovat poskytovatele k uzavření nové smlouvy v preferovaných oblastech Uzavřené smlouvy v preferovaných oblastech Bonifikace za nové pracoviště
Poskytování hrazených služeb v preferované oblasti Motivovat poskytovatele k poskytování hrazených služeb v preferovaných oblastech Poskytování péče v preferovaných oblastech Navýšení hodnoty bodu za provedené a vykázané výkony na daném pracovišti v preferované oblasti
Registrace nových pojištěnců VZP do péče Motivovat poskytovatele, aby registrovali více pojištěnců VZP ČR do své péče Registrace nového pojištěnce VZP ČR do péče a diferenciace dle dalších parametrů (preferovaná oblasti, zvýšení kapacity, pozitivní saldo, preventivní péče) Bonifikace za nově registrovaného pojištěnce VZP ČR do péče dle splnění stanovených kritérií diferenciace
Zvyšování časové dostupnosti Motivovat poskytovatele ke zvýšení časové kapacity pracoviště Navýšení týdenní hodinové kapacity Navýšení kapitační sazby

Preventivní péče

Motivace Obecné cíle Sledovaná kritéria Bonifikační mechanismus při splnění kritérií
Účast registrovaných pojištěnců VZP ČR na mamografickém screeningu Motivovat poskytovatele k zajištění účasti jím registrovaných pojištěnců VZP ČR na screeningových programech Podíl registrovaných pojištěnců, kteří se účastní screeningového programu Bonifikace za registrovaného pojištěnce v dané věkové skupině
Účast registrovaných pojištěnců VZP ČR na screeningu kolorektálního karcinomu Motivovat poskytovatele k zajištění účasti jím registrovaných pojištěnců VZP ČR na screeningových programech Podíl registrovaných pojištěnců VZP ČR, kteří se účastní screeningového programu Bonifikace za registrovaného pojištěnce VZP ČR v dané věkové skupině
Proočkovanost pojištěnců VZP ČR ve věku 65 a více let proti vybraným nemocněním Motivovat poskytovatele k zajištění proočkovanosti pojištěnců VZP ČR ve věku na 65 let proti chřipce a pneumokokovým infekcím Podíl registrovaných pojištěnců VZP ČR ve věkové skupině nad 65 let věku s očkováním proti danému onemocnění Bonifikace za očkovaného registrovaného pojištěnce VZP ČR ve věku nad 65 let

Kvalita péče

Motivace Obecné cíle Sledovaná kritéria Bonifikační mechanismus při splnění kritérií
Racionální preskripce léčivých přípravků ze skupiny antibiotik Motivovat poskytovatele k racionální preskripci antibiotik Vývoj finančního objemu antibiotik předepsaných poskytovateli a podíl vybraných skupin antibiotik na preskripci Bonifikace za každého registrovaného pojištěnce VZP ČR
Kvalita péče o pacienty s prediabetem a diabetem Motivovat poskytovatele k zajištění kvalitní péče o prediabetiky a diabetiky a dosažení dostatečné kompenzace Sledování kompenzace diabetiků a dosažených reportovaných výsledků léčby a sledování péče o pacienty s prediabetem Bonifikace za každého dispenzarizovaného diabetika a prediabetika
Kvalita péče o pacienty s hypertenzí Motivovat poskytovatele k zajištění kvalitní péče o pacienty s hypertenzí Sledování kompenzace hypertenze a dosažených reportovaných výsledků léčby Bonifikace za každého dispenzarizovaného hypertonika
Sledování rizikovosti kmene Motivovat poskytovatele k reportování základních informací o zdravotním stavu registrovaných pojištěnců, u kterých poskytovatel provedl preventivní prohlídku Vykazování signálních výkonů rizikovosti kmene ke všem výkonům prevence Bonifikace za provedený výkon preventivní prohlídky

Organizace péče

Motivace Obecné cíle Sledovaná kritéria Bonifikační mechanismus při splnění kritérií
Sledování komplexních nákladů na registrované pojištěnce VZP ČR Motivovat poskytovatele ke sledování svých komplexních nákladů, tedy nákladů, které čerpají jím registrovaní pojištěnci VZP ČR napříč celým systémem úhrad z veřejného zdravotního pojištění Průměrné náklady na jednoho registrovaného přepočteného pojištěnce VZP ČR Bonifikace za každého registrovaného pojištěnce VZP ČR
Racionální preskripce léčivých přípravků na receptech Motivovat poskytovatele k preskripci ekonomicky výhodnějších léčivých přípravků na receptech Hodnota vypočtené potenciální úspory a podíl preskripce léčivých přípravků na pozitivních listech Bonifikace za každého registrovaného pojištěnce VZP ČR

Vzorový příklad výpočtu bonifikace průměrného poskytovatele je uveden zde.