Účel programu

VZP nabízí poskytovatelům v odbornosti všeobecné praktické lékařství možnost vstoupit do motivačního programu VZP PLUS pro všeobecné praktické lékaře (dále „Program“). Jedná se o nadstavbový úhradový mechanismus, jehož účelem je zajištění dostupnosti, dostatečných kapacit, obslužnosti a kvality hrazených služeb odbornosti všeobecné praktické lékařství pro všechny pojištěnce VZP ČR v dospělé populaci na celém území ČR, a to prostřednictvím:

  • udržení a posílení sítě poskytovatelů všeobecného praktického lékařství, především v preferovaných oblastech, nejen s ohledem na zajištění dostupnosti dle nařízení Vlády ČR, ale především s ohledem na počet pojištěnců VZP ČR v konkrétní oblasti a věkovou strukturu lékařů,
  • podpory poskytování preventivní péče,
  • hodnocení kvality péče poskytované vybraným skupinám pojištěnců VZP ČR s chronickým onemocněním,
  • hodnocení komplexní nákladovosti kmene pojištěnců VZP ČR registrovaných u daného poskytovatele.

Modelový příklad bonifikace