Informace o programu

Účelem motivačního programu VZP PLUS pro všeobecné praktické lékaře (dále „Program“) je zajištění dostupnosti, dostatečných kapacit, obslužnosti a kvality hrazených služeb odbornosti všeobecné praktické lékařství pro všechny pojištěnce VZP ČR v dospělé populaci na celém území ČR, a to prostřednictvím:

 • udržení a posílení sítě poskytovatelů všeobecného praktického lékařství, především v preferovaných oblastech, nejen s ohledem na zajištění dostupnosti dle nařízení Vlády ČR, která je definována 35 minut, ale především s ohledem na počet pojištěnců VZP ČR v konkrétní oblasti a věkovou strukturu lékařů,
 • podpory poskytování preventivní péče (preventivní prohlídky, účast na screeningových programech, očkování),
 • hodnocení kvality péče poskytované vybraným skupinám pojištěnců VZP ČR s chronickým onemocněním,
 • hodnocení komplexní nákladovosti kmene pojištěnců VZP ČR registrovaných u daného poskytovatele.

Poskytovatel, který se do Programu zapojí, musí plnit tyto podmínky, jejichž cílem jsou přínosy pro pojištěnce:

 • Poskytovatel poskytuje zdravotní služby alespoň v rozsahu 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovní dní týdně.
 • Poskytovatel vede funkční objednávkový systém (v různých formách: elektronický, email, telefon, osobně), který umožňuje pojištěncům VZP objednat se na pevnou dobu v předem vymezených časech na každý pracovní den a zajišťuje čekací dobu, která obvykle nepřesáhne 15 minut.
 • Poskytovatel neodmítá bez zákonem předpokládaných důvodů (viz § 48 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách) registrovat nové pacienty do péče, přičemž v rámci Programu je povinen registrovat, pokud nedosahuje stanovené kapacity.

Za plnění podmínek a předem stanovených kritérií získá Poskytovatel, který se do Programu zapojí, vyšší úhradu. Kritéria jsou definována ve čtyřech klíčových oblastech:

 • DOSTUPNOST (např. otevření pracoviště ve vybraných oblastech, navýšení ordinační doby)
 • PREVENCE (např. účast registrovaných pacientů ve věku od 50 let v programu screeningu kolorektálního karcinomu, podíl pojištěnců ve věku 65 a více let očkovaných proti chřipce)
 • KVALITA (např. racionální preskripce antibiotik, výsledky péče o pacienty s diabetem nebo hypertenzí)
 • ORGANIZACE PÉČE (např. průměrné náklady na jednoho registrovaného pacienta ve srovnání s ostatními poskytovateli, racionální preskripce léků na receptech)

Přehled zapojených poskytovatelů