Podmínky vstupu do Programu, jejichž plnění může poskytovatel v roce 2024 změnit:

Poskytovatel je hrazen formou ceníku a agregované úhrady, tj. má uzavřený dodatek na tuto formu úhrady.

Poskytovatel vede funkční objednávkový systém, který umožňuje pojištěncům VZP objednat se na pevnou dobu v předem vymezených časech na každý pracovní den a zajišťuje čekací dobu, která nepřesáhne obvykle 15 minut. Za objednávkový systém se považuje možnost elektronického objednávání, objednání e-mailem, telefonicky, případně osobně.

Poskytovatel komunikuje (má zřízen přístup) s VZP ČR prostřednictvím VZP POINTu a předává dávky dokladů a faktury za poskytnuté hrazené služby elektronicky (prostřednictvím VZP POINT, resp. prostřednictvím svého SW s využitím B2B služby).

Poskytovatel před vstupem do Programu a v jeho průběhu registruje alespoň na 50 % svých smluvních pracovišť (IČP) v odbornosti 014 alespoň 600 pojištěnců VZP krát tzv. KPPokres (pozn. jedná se o poměr počtu pojištěnců VZP v daném okrese, ve kterém poskytovatel na svém pracovišti poskytuje hrazené služby, tj. podíl VZP na trhu v daném okrese). Tato podmínka se netýká pracoviště poskytovatele, na kterém jsou nasmlouvány, prováděny a vykazovány stomatologické služby (stomatochirurgie, parodontologie, pedostomatologie), pro jejichž poskytování se Poskytovatel prokázal příslušným vzděláním (tj. předloží osvědčení o soustavné účasti na celoživotním vzdělávání a poskytuje a vykazuje nasmlouvané výkony nad rámec základního souboru výkonů praktického zubního lékařství), a dále nově smluvně sjednaných pracovišť v roce 2024. Přehled KPPokres pro jednotlivé okresy je ke stažení.

Poskytovatel bez zákonem předpokládaného důvodu (§ 48 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách) neodmítá na svých pracovištích přijímat pojištěnce VZP do péče a předává hlášení do kapitačního centra, přičemž Poskytovatel je povinen průběžně registrovat nové pojištěnce VZP do péče na pracovištích (IČP), na kterých aktuálně registruje méně pojištěnců VZP než je stanovena předpokládaná kapacita pracoviště, která je v rámci tohoto Programu pro poskytovatele v odbornosti praktického zubního lékařství stanovena v počtu 1 200 registrovaných pojištěnců VZP krát KPPokres. Přehled KPPokres pro jednotlivé okresy je ke stažení.