Poskytovateli, který bude zapojen v Programu vznikne nárok na bonifikace, pokud splní podmínky, které jsou pro její úhradu stanoveny. Podrobné znění dodatku k Programu a pro splnění jednotlivých podmínek bonifikace je k dispozici ke stažení.

Jedním z hlavních cílů Programu je zajištění dostupnosti, a to především v oblastech, které jsou potenciálně ohroženy zhoršením dostupnosti. Tato motivace je podrobně zpracována zde.

Shrnutí všech motivací, obecných sledovaných cílů, sledovaných kritérií a bonifikačních mechanismů je uvedeno v následující tabulce.

Motivační program pro praktické zubní lékaře od 1. 1. 2024

Dostupnost

Motivace Obecné cíle Sledovaná kritéria Bonifikační mechanismus při splnění kritérií
Uzavření nové smlouvy na pracoviště v preferované oblasti Motivovat poskytovatele k uzavření nové smlouvy v preferovaných oblastech Uzavřené smlouvy v preferovaných oblastech Bonifikace za nové pracoviště
Poskytování hrazených služeb v preferované oblasti Motivovat poskytovatele k poskytování hrazených služeb v preferovaných oblastech Poskytování hrazené péče v preferovaných oblastech Navýšení úhrady za vybrané výkony na daném pracovišti v preferované oblasti
Registrace nových pojištěnců VZP do péče Motivovat poskytovatele, aby registrovali více pojištěnců VZP ČR do své péče Registrace nového pojištěnce VZP ČR do péče a diferenciace dle dalších parametrů (preferovaná oblasti, zvýšení kapacity, pozitivní saldo, preventivní péče) Bonifikace za nově registrovaného pojištěnce VZP ČR do péče dle splnění stanovených kritérií diferenciace

Preventivní péče

Motivace Obecné cíle Sledovaná kritéria Bonifikační mechanismus při splnění kritérií
Zajištění zubní preventivní péče Motivovat poskytovatele k zajištění zubní preventivní prohlídky u registrovaných pojištěnců Podíl registrovaných pojištěnců s provedenou zubní preventivní prohlídkou Bonifikace za provedený výkon zubní preventivní prohlídky

Vzorový příklad výpočtu bonifikace průměrného poskytovatele je uveden zde.