Účel programu

Účelem motivačního programu VZP PLUS pro praktické zubní lékaře (dále „Program“) je zajištění dostupnosti, dostatečných kapacit, obslužnosti a kvality hrazených stomatologických služeb poskytovaných poskytovateli v odbornosti praktické zubní lékařství (odbornost 014) pro všechny pojištěnce VZP na celém území ČR, a to prostřednictvím:

udržení a posílení sítě poskytovatelů praktického zubního lékařství, především v preferovaných oblastech, nejen s ohledem na zajištění dostupnosti dle nařízení Vlády ČR, která je definována 35 minut, ale především s ohledem na počet pojištěnců VZP ČR v konkrétní oblasti a věkovou strukturu lékařů,

podpory poskytování preventivní péče (preventivní prohlídky).

Modelový příklad bonifikace