Informace o programu

Účelem motivačního programu VZP PLUS pro praktické zubní lékaře (dále „Program“) je zajištění dostupnosti, dostatečných kapacit, obslužnosti a kvality hrazených stomatologických služeb poskytovaných poskytovateli v odbornosti praktické zubní lékařství (odbornost 014) pro všechny pojištěnce VZP na celém území ČR, a to prostřednictvím:

  • udržení a posílení sítě poskytovatelů praktického zubního lékařství, především v preferovaných oblastech, nejen s ohledem na zajištění dostupnosti dle nařízení Vlády ČR, která je definována 35 minut, ale především s ohledem na počet pojištěnců VZP ČR v konkrétní oblasti a věkovou strukturu lékařů,
  • podpory poskytování preventivní péče (preventivní prohlídky).

Poskytovatel, který se do Programu zapojí, musí plnit tyto podmínky, jejichž cílem jsou přínosy pro pojištěnce:

  • Poskytovatel vede funkční objednávkový systém (v různých formách: elektronický, email, telefon, osobně), který umožňuje pojištěncům VZP objednat se na pevnou dobu v předem vymezených časech na každý pracovní den a zajišťuje čekací dobu, která obvykle nepřesáhne 15 minut.
  • Poskytovatel neodmítá bez zákonem předpokládaných důvodů (viz § 48 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách) registrovat nové pacienty do péče, přičemž v rámci Programu je povinen registrovat, pokud nedosahuje stanovené kapacity.

Za plnění podmínek a předem stanovených kritérií získá Poskytovatel, který se do Programu zapojí, vyšší úhradu. Kritéria jsou definována ve dvou klíčových oblastech:

  • DOSTUPNOST (např. otevření pracoviště ve vybraných oblastech)
  • PREVENCE (např. podíl pojištěnců s preventivní prohlídkou)

Přehled zapojených poskytovatelů