Poskytovatel obdrží bonifikaci, pokud zřídí nové pracoviště v odbornosti praktické lékařství pro děti a dorost v úvazkové kapacitě alespoň 0,8 v preferované oblasti a splní další podmínky Programu. Tj., pokud poskytovatel uzavře smlouvu na nové pracoviště v oblasti aktuálně uvedené v nabídkovém seznamu oblastí pro uzavření smlouvy a na této mapě (jedná se o přehled aktuálních oblastí, přičemž přehled oblastí, které byly vyřazeny je součástí tabulky na této stránce):

Zobrazit v plném rozlišení

Bonifikace je stanovena ve výši 800 000 Kč krát KPPokres (pozn. jedná se o poměr počtu pojištěnců VZP v daném okrese, ve kterém poskytovatel na svém pracovišti poskytuje hrazené služby, tj. podíl VZP na trhu v daném okrese). Přehled KPPokres pro jednotlivé okresy je k dispozici ke stažení.

První část bonifikace ve výši 500 000 Kč krát KPPokres obdrží poskytovatel do 45 dnů od uzavření smlouvy a uzavření úhradového dodatku k Programu.

Druhá část bonifikace ve výši 300 000 Kč krát KPPokres obdrží poskytovatel do konce června 2024 společně s dalšími bonifikacemi v rámci Programu, pokud poskytovatel na daném pracovišti zaregistruje stanovený počet pojištěnců VZP.