Jedním z hlavních cílů VZP v rámci Motivačního programu VZP PLUS pro praktické lékaře pro děti a dorost je zajištění hrazených služeb v oblastech, které jsou potenciálně ohroženy zhoršením dostupnosti hrazených služeb v odbornosti praktické lékařství pro děti a dorost. Tyto oblasti jsou označovány jako preferované oblasti, přičemž se jedná o oblasti s nejvyšší potřebou uzavření smlouvy.

Aktuální nabídkové seznamy oblastí pro uzavření smlouvy jsou zveřejněny na webových stránkách VZP ČR.

VZP ČR za tímto účelem od 1. 1. 2024 zavedla dva motivační mechanismy:

  1. Uzavření nové smlouvy na pracoviště v aktuálně preferované oblasti
  2. Poskytování hrazených služeb na pracovišti v preferované oblasti