Poskytovateli, který bude zapojen v Programu vznikne nárok na bonifikace, pokud splní podmínky, které jsou pro její úhradu stanoveny. Podrobné znění dodatku k Programu a pro splnění jednotlivých podmínek bonifikace je k dispozici zde.

Jedním z hlavních cílů Programu je zajištění dostupnosti, a to především v oblastech, které jsou potenciálně ohroženy zhoršením dostupnosti. Tato motivace je podrobně zpracována.

Shrnutí všech motivací, obecných sledovaných cílů, sledovaných kritérií a bonifikačních mechanismů je uvedeno v následující tabulce.

Motivační program pro praktické lékaře pro děti a dorost od 1. 1. 2024

Dostupnost

Motivace Obecné cíle Sledovaná kritéria Bonifikační mechanismus při splnění kritérií
Vstup do programu a poskytování preventivní péče Motivovat poskytovatele ke vstupu do programu Podíl registrovaných pojištěnců VZP ČR s preventivní prohlídkou Navýšení kapitační sazby
Uzavření nové smlouvy na pracoviště v preferované oblasti Motivovat poskytovatele k uzavření nové smlouvy v preferovaných oblastech Uzavřené smlouvy v preferovaných oblastech Bonifikace za nové pracoviště
Poskytování hrazených služeb v preferované oblasti Motivovat poskytovatele k poskytování hrazených služeb v preferovaných oblastech Poskytování péče v preferovaných oblastech Navýšení hodnoty bodu za provedené a vykázané výkony na daném pracovišti v preferované oblasti
Registrace nových pojištěnců VZP ČR do péče Motivovat poskytovatele, aby registrovali více pojištěnců VZP ČR do své péče Registrace nového pojištěnce VZP ČR do péče a diferenciace dle dalších parametrů (preferovaná oblasti, zvýšení kapacity, pozitivní saldo, preventivní péče) Bonifikace za nově registrovaného pojištěnce VZP ČR do péče dle splnění stanovených kritérií diferenciace
Zvyšování časové dostupnosti Motivovat poskytovatele ke zvýšení časové kapacity pracoviště Navýšení týdenní hodinové kapacity Navýšení kapitační sazby

Prventivní péče

Motivace Obecné cíle Sledovaná kritéria Bonifikační mechanismus při splnění kritérií
Pojištěnci s nepovinným očkováním Motivovat poskytovatele k zajištění očkování pojištěnců v rámci nepovinných očkování (pneumokok, meningokok, HPV) Podíl registrovaných pojištěnců VZP ČR registrovaných u praktických lékařů pro děti a dorost s alespoň jedním nepovinným očkováním Bonifikace za každého registrovaného pojištěnce VZP ČR

Kvalita péče

Motivace Obecné cíle Sledovaná kritéria Bonifikační mechanismus při splnění kritérií
Racionální preskripce léčivých přípravků ze skupiny antibiotik Motivovat poskytovatele k racionální preskripci antibiotik Vývoj finančního objemu antibiotik předepsaných poskytovateli a podíl vybraných skupin antibiotik na preskripci Bonifikace za každého registrovaného pojištěnce VZP ČR
Kvalita péče o pacienty trpící obezitou Motivovat poskytovatele k zajištění kvalitní péče o dětské pacienty trpící obezitou Sledování vývoje léčby obezity, spolupráce rodiny a pacienta. Bonifikace za každého sledovaného obézního pacienta
Sledování rizikovosti kmene Motivovat poskytovatele k reportování základních informací o zdravotním stavu registrovaných pojištěnců, u kterých poskytovatel provedl preventivní prohlídku Vykazování signálních výkonů rizikovosti kmene ke všem výkonům prevence Bonifikace za provedený výkon preventivní prohlídky

Organizace péče

Motivace Obecné cíle Sledovaná kritéria Bonifikační mechanismus při splnění kritérií
Sledování komplexních nákladů na registrované pojištěnce VZP ČR Motivovat poskytovatele ke sledování svých komplexních nákladů, tedy nákladů, které čerpají jím registrovaní pojištěnci VZP ČR napříč celým systémem úhrad z veřejného zdravotního pojištění Průměrné náklady na jednoho registrovaného přepočteného pojištěnce VZP ČR Bonifikace za každého registrovaného pojištěnce VZP ČR

Vzorový příklad výpočtu bonifikace průměrného poskytovatele je uveden zde.