Účel programu

Účelem motivačního programu VZP PLUS pro praktické lékaře pro děti a dorost (dále „Program“) je zajištění dostupnosti, dostatečných kapacit, obslužnosti a kvality hrazených služeb odbornosti praktického lékařství pro děti a dorost pro všechny pojištěnce VZP ČR v dětské populaci na celém území ČR, a to prostřednictvím:

udržení a posílení sítě poskytovatelů praktického lékařství pro děti a dorost, především v preferovaných oblastech, nejen s ohledem na zajištění dostupnosti dle nařízení Vlády ČR, která je definována 35 minut, ale především s ohledem na počet pojištěnců VZP ČR v konkrétní oblasti a věkovou strukturu lékařů,

podpory poskytování preventivní péče (preventivní prohlídky, očkování),

hodnocení kvality péče poskytované vybraným skupinám pojištěnců VZP ČR s chronickým onemocněním,

hodnocení komplexní nákladovosti kmene pojištěnců VZP ČR registrovaných u daného poskytovatele.

Modelový příklad bonifikace