Dodatek k Motivačnímu programu VZP PLUS bude automaticky nabídnut všem poskytovatelům, kteří k 1. 1. 2024 splňují všechny výše uvedené podmínky vstupu do Programu.

Do Programu budou zapojeni poskytovatelé, kteří splní podmínky a nejpozději do 30. 11. 2024 podepíší úhradový dodatek k Programu.