Podmínky vstupu do Programu, jejichž plnění může poskytovatel v roce 2024 změnit:

  • Poskytovatel podepsal základní úhradový dodatek pro rok 2024.
  • Poskytovatel komunikuje (má zřízen přístup) s VZP ČR prostřednictvím VZP POINTu a předává dávky dokladů a faktury za poskytnuté hrazené služby elektronicky (prostřednictvím VZP POINT, resp. prostřednictvím svého SW s využitím B2B služby).