Poskytovateli, který bude zapojen v Programu vznikne nárok na bonifikace, pokud splní podmínky, které jsou pro její úhradu stanoveny. Podrobné znění dodatku k Programu a pro splnění jednotlivých podmínek bonifikace je k dispozici ke stažení.

Shrnutí všech motivací, obecných sledovaných cílů, sledovaných kritérií a bonifikačních mechanismů je uvedeno v následující tabulce.

Motivační program pro ambulantní specialisty od 1. 1. 2024

Organizace a kvalita péče

Odbornost Motivace Obecné cíle Sledovaná kritéria Bonifikační mechanismus při splnění kritérií
101 – vnitřní lékařství interna 103 - diabetologie Kvalita péče o pacienty a diabetem Motivovat poskytovatele k zajištění kvalitní péče o diabetiky a dosažení dostatečné kompenzace Sledování kompenzace diabetiků a dosažených reportovaných výsledků léčby Bonifikace za každého dispenzarizovaného diabetika
101 – vnitřní lékařství interna 107 - kardiologie Kvalita péče o pacienty s hypertenzí Motivovat poskytovatele k zajištění kvalitní péče o pacienty s hypertenzí Sledování kompenzace hypertenze a dosažených reportovaných výsledků léčby Bonifikace za každého dispenzarizovaného hypertonika
107 - kardiologie Kvalita péče o pacienty s chronickým srdečním selháním Motivovat poskytovatele, kteří mají ve své péči pojištěnce s CHSS, k zajištění kvalitní péče o dispenzarizované pacienty se srdečním selháním Sledování nastavení správné farmakoterapie a zajištění nezbytných vyšetření Bonifikace za každého dispenzarizovaného pacienta s chronickým srdečním selháním

Preventivní péče

Odbornost Motivace Obecné cíle Sledovaná kritéria Bonifikační mechanismus při splnění kritérií
404 - dermatovenerologie Prevence onkologických onemocnění kůže< Motivovat poskytovatele k zajištění vyšetření prostřednictvím optické dermatoskopie Podíl ošetřených pojištěnců (chronických a ostatních), u kterých bylo provedeno vyšetření optickým dermatoskopem Bonifikace za každého pojištěnce vyšetřeného optickým dermatoskopem

Vzorový příklad výpočtu bonifikace průměrného poskytovatele je uveden zde.