Účel programu

Účelem motivačního programu VZP PLUS pro ambulantní specialisty (dále „Program“) je podpora zlepšení organizace a kvality ambulantních specializovaných služeb ve vybraných odbornostech a u vybraných chronických onemocnění a dále podpora provádění sekundární prevence a časného záchytu vybraných onemocnění. Z pohledu tohoto účelu je aktuálně program koncipován pro odbornosti:

  • 101 (vnitřní lékařství – interna),
  • 103 (diabetologie),
  • 107 (kardiologie),
  • 404 (dermatovenerologie).