Informace o programu

Účelem motivačního programu VZP PLUS pro ambulantní specialisty (dále „Program“) je podpora zlepšení organizace a kvality ambulantních specializovaných služeb ve vybraných odbornostech a u vybraných chronických onemocnění a dále podpora provádění sekundární prevence a časného záchytu vybraných onemocnění. Z pohledu tohoto účelu je aktuálně program koncipován pro odbornosti:

  • 101 (vnitřní lékařství – interna),
  • 103 (diabetologie),
  • 107 (kardiologie),
  • 404 (dermatovenerologie).

Poskytovatel, který se do Programu zapojí je motivován ke zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb, a to zejména pojištěncům s vybranými chronickými onemocněními (diabetes, hypertenze, srdeční selhání), a dále preventivnímu vyšetření kůže a tak včasnému záchytu onkologických onemocnění kůže.

Za plnění podmínek a předem stanovených kritérií získá Poskytovatel, který se do Programu zapojí, vyšší úhradu. Kritéria jsou definována ve dvou klíčových oblastech:

  • PREVENCE (např. preventivní vyšetření kůže)
  • ORGANIZACE A KVALITA PÉČE (např. péče o pacienty s diabetem, péče o hypertoniky, péče o pacienty s chronickým srdečním selháním)