Motivace a na ně navazující bonifikace

Poskytovateli, který bude zapojen v Programu vznikne nárok na bonifikace, pokud splní podmínky, které jsou pro její úhradu stanoveny. Podrobné znění dodatku k Programu a pro splnění jednotlivých podmínek bonifikace je k dispozici zde.

Shrnutí všech motivací, obecných sledovaných cílů, sledovaných kritérií a bonifikačních mechanismů je uvedeno v následující tabulce.

Motivační program pro ambulantní gynekology od 1. 1. 2023

Dostupnost

Motivace Obecné cíle Sledovaná kritéria Bonifikační mechanismus při splnění kritérií
Registrace nových pojištěnců VZP do péče Motivovat poskytovatele, aby registrovali více pojištěnců VZP ČR do své péče Registrace nového pojištěnce VZP ČR do péče a diferenciace dle dalších parametrů (zvýšení kapacity, pozitivní saldo, preventivní péče) Bonifikace za nově registrovaného pojištěnce VZP ČR do péče dle splnění stanovených kritérií diferenciace

Preventivní péče

Motivace Obecné cíle Sledovaná kritéria Bonifikační mechanismus při splnění kritérií
Účast registrovaných pojištěnců VZP ČR na mamografickém screeningu Motivovat poskytovatele k zajištění účasti jím registrovaných pojištěnců VZP ČR na screeningových programech Podíl registrovaných pojištěnců, kteří se účastní screeningového programu Bonifikace za registrovaného pojištěnce VZP ČR u poskytovatele
Účast registrovaných pojištěnců VZP ČR na screeningu karcinomu děložního hrdla Motivovat poskytovatele k zajištění účasti jím registrovaných pojištěnců VZP ČR na screeningových programech Podíl registrovaných pojištěnců VZP ČR, kteří se účastní screeningového programu Bonifikace za registrovaného pojištěnce VZP ČR u poskytovatele

Organizace péče

Motivace Obecné cíle Sledovaná kritéria Bonifikační mechanismus při splnění kritérií
Poskytování konziliárních a specializovaných gynekologických služeb v dostatečném rozsahu Motivovat poskytovatele k poskytování konziliárních a specializovaných gynekologických služeb Počet provedených výkonů konziliárních a specializovaných gynekologických služeb Bonifikace za každý provedený výkon konziliární a specializované gynekologické služby