Účel programu

Účelem motivačního programu VZP PLUS pro ambulantní gynekology (dále „Program“) je zajištění dostupnosti, dostatečných kapacit, obslužnosti a kvality hrazených služeb odbornosti gynekologie a porodnictví pro všechny pojištěnce VZP v dospělé populaci na celém území ČR, a to prostřednictvím:

  • udržení sítě poskytovatelů ambulantní gynekologické péče,
  • podpory poskytování preventivní péče,
  • podpory poskytování specializovaných a konziliárních služeb, které poskytuje část poskytovatelů.