VZP nabízí svým smluvním partnerům v oboru všeobecného praktického lékařství, praktického lékařství pro děti a dorost, praktického zubního lékařství, gynekologie a porodnictví a vybraným poskytovatelům ambulantní specializované péče (vnitřní lékařství – interna, kardiologie, diabetologie a dermatovenerologie) možnost účasti v Motivačním programu VZP PLUS.

Motivační program VZP PLUS vznikl na základě sloučení a modifikace dosavadních bonifikačních programů VZP PLUS a Programu kvality péče AKORD.

Účelem Motivačního programu VZP PLUS je řešení konkrétních cílů z oblasti dostupnosti, preventivní péče, kvality péče a organizace péče, a to formou motivací pro poskytovatele, a zároveň zajištění přínosů pro pojištěnce VZP.

V roce 2024 je realizováno pět motivačních programů, přičemž podrobnosti ke každému programu jsou uvedeny na tomto webu, a to v sekci pro pojištěnce a v sekci pro poskytovatele:

  • Motivační program VZP PLUS pro všeobecné praktické lékaře
  • Motivační program VZP PLUS pro praktické lékaře pro děti a dorost
  • Motivační program VZP PLUS pro praktické zubní lékaře
  • Motivační program VZP PLUS pro ambulantní gynekology
  • Motivační program VZP PLUS pro ambulantní specialisty