Uvedený modelový příklad platí pro všeobecného praktického lékaře, který otevře ordinaci v obci Telč, spočtený na základě údajů VZP o průměrné ordinaci všeobecného praktického lékaře; výše bonifikace záleží na počtu registrovaných klientů VZP a na objemu poskytovaných služeb klientům VZP.

930

pojištěnců VZP registruje průměrně všeobecný praktický lékař na jednom pracovišti (v jedné ordinaci)

1373

pojištěnců VZP přepočtených dle věkových nákladových indexů registruje průměrně všeobecný praktický lékař na jednom pracovišti (v jedné ordinaci)

2000

pojištěnců VZP přepočtených dle věkových nákladových indexů registruje průměrně všeobecný praktický lékař na jednom pracovišti (v jedné ordinaci)

Proč Telč? patří mezi tzv. preferované oblasti – kde je potenciálně ohrožena dostupnost stomatologické péče (další oblasti)

80,2 % je podíl pojištěnců VZP v okrese Jihlava, do kterého spadá obec Telč

Podmínky vstupu

  1. Podepsaný základní úhradový dodatek
  2. Elektronická komunikace s VZP (B2B, VZP POINT)
  3. Vedení objednávkového systému
  4. Na všech pracovištích mít registrováno více než 600 pojištěnců VZP krát podíl VZP v daném okrese (např. v obci Telč alespoň 481 pojištěnců VZP)
  5. Poskytovatel registruje pojištěnce VZP do péče – pokud má aktuálně registrováno méně než 2 000 přepočtených pojištěnců VZP krát podíl VZP v daném okrese – VZP ho může k registraci pojištěnců vyzvat (např. v obci Telč se jedná o limit 1 604 přepočtených pojištěnců VZP)
  6. Poskytovatel v letech 2021 až 2022 provedl preventivní prohlídku u alespoň 15 % svých registrovaných pojištěnců VZP

Bonifikace

639 200 Kč za otevření ordinace

obdrží všeobecný praktický lékař, pokud otevře novou ordinaci v obci Telč, která patří mezi tzv. preferované oblasti

54 078 Kč/rok

o tolik se navýší úhrada za poskytování služeb všeobecného praktického lékaře v preferované oblasti (pozn. úhrada za výkony se ordinacím všeobecného praktického lékaře v preferované oblasti navyšuje o 0,10 Kč)

62 400 Kč/rok

tolik obdrží ordinace, pokud zaregistruje např. 52 pojištěnců VZP v roce 2023 (a zároveň mu žádný pojištěnec neubyde), tj. jednoho pojištěnce týdně a splní většinu kritérií pro stanovení platby za jednoho pojištěnce (tj. až 1 300 Kč)

49 428 Kč/rok

tolik obdrží ordinace v rámci navýšení kapitační sazby za vstup do programu

65 904 Kč/rok

tolik obdrží ordinace v rámci navýšení kapitační sazby, pokud rozšíří ordinační hodiny oproti standardu alespoň o 5 hodin týdně

23 250 Kč/rok

tolik obdrží pokud budou náklady na jednoho přepočteného registrovaného pojištěnce v ordinaci nižší než krajský průměr

46 500 Kč/rok

pokud ordinace splní všechna kritéria racionální preskripce antibiotik

23 250 Kč/rok

pokud se pojištěnci registrovaní v ordinaci účastní národních screeningových programů

A další bonifikace za provádění očkování, sledování rizikovosti kmene pojištěnců, dispenzarizaci chronických pacientů a jiné, přičemž podrobnosti k programu jsou k dispozici na našich stránkách.