Uvedený modelový příklad platí pro praktického lékaře pro děti a dorost, který otevře ordinaci v obci Telč, spočtený na základě údajů VZP o průměrné ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost; výše bonifikace záleží na počtu registrovaných klientů VZP a na objemu poskytovaných služeb klientům VZP.

556

pojištěnců VZP registruje průměrně praktický lékař pro děti a dorost na jednom pracovišti (v jedné ordinaci)

1211

pojištěnců VZP přepočtených dle věkových nákladových indexů registruje průměrně praktický lékař pro děti a dorost na jednom pracovišti (v jedné ordinaci)

1800

pacientů přepočtených dle věkových nákladových indexů, které by měl optimálně registrovat a obsloužit jeden praktický lékař pro děti a dorost

Proč Telč? patří mezi tzv. preferované oblasti – kde je potenciálně ohrožena dostupnost stomatologické péče (další oblasti)

80,2 % je podíl pojištěnců VZP v okrese Jihlava, do kterého spadá obec Telč

Podmínky vstupu

  1. Podepsaný základní úhradový dodatek
  2. Elektronická komunikace s VZP (B2B, VZP POINT)
  3. Vedení objednávkového systému
  4. Na všech pracovištích mít registrováno více než 300 pojištěnců VZP krát podíl VZP v daném okrese (např. v obci Telč alespoň 241 pojištěnců VZP)
  5. Poskytovatel registruje pojištěnce VZP do péče – pokud má aktuálně registrováno méně než 1 800 přepočtených pojištěnců VZP krát podíl VZP v daném okrese – VZP ho může k registraci pojištěnců vyzvat (např. v obci Telč se jedná o limit 1 444 přepočtených pojištěnců VZP)
  6. Poskytovatel v letech 2021 až 2022 provedl preventivní prohlídku u alespoň 30 % svých registrovaných pojištěnců VZP

Bonifikace

639 200 Kč za otevření ordinace

tolik obdrží praktický lékař pro děti a dorost, pokud otevře novou ordinaci v obci Telč, která patří mezi tzv. preferované oblasti

65 000 Kč/rok

o tolik se navýší úhrada za poskytování služeb praktického lékaře pro děti a dorost v preferované oblasti (pozn. úhrada za výkony se ordinacím praktického lékaře pro děti a dorost v preferované oblasti navyšuje o 0,10 Kč)

62 400 Kč/rok

tolik obdrží ordinace, pokud zaregistruje např. 52 pojištěnců VZP v roce 2023 (a zároveň mu žádný pojištěnec neubyde), tj. jednoho pojištěnce týdně a splní většinu kritérií pro stanovení platby za jednoho pojištěnce (tj. až 1 300 Kč)

58 128 Kč/rok

tolik obdrží ordinace v rámci navýšení kapitační sazby za vstup do programu

72 660 Kč/rok

tolik obdrží ordinace v rámci navýšení kapitační sazby, pokud rozšíří ordinační hodiny oproti standardu alespoň o 5 hodin týdně

13 900 Kč/rok

pokud budou náklady na jednoho přepočteného registrovaného pojištěnce v ordinaci nižší než krajský průměr

56 500 Kč/rok

pokud ordinace splní všechna kritéria racionální preskripce antibiotik

55 600 Kč/rok

pokud ordinace aktivně provádí nepovinné očkování

A další bonifikace za provádění očkování, sledování rizikovosti kmene pojištěnců, dispenzarizaci chronických pacientů a jiné, přičemž podrobnosti k programu jsou k dispozici na našich stránkách.