Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Orlická 2020/4
130 00 Praha 3
IČ 41197518

E-mail: vzpplus@vzp.cz